(84-58) 3.521.500; (84-58)3.521.800

sales@nhatranglodge.com

nt-lodge@dng.vnn.vn

HỖ TRỢ

P.Trinh

Lan Huong

Nhu Phuong

Apartment Suite Executive Deluxe Deluxe Superior

ĐẶT PHÒNG


Thông tin ngày nhận phòng

Vui lòng chọn ngày nhận phòng và số đêm nghỉ tại Khách sạn Nha Trang Lodge.

Ngày nhận phòng (dd/mm/yyyy):

Số đêm:

Thông tin phòng

Vui lòng chọn loại phòng và số lượng phòng!

TT

Loại Phòng

Giá (USD)

S.Lượng

1

Apartment

265

2

Suite

154

3

Executive Deluxe

100

4

Deluxe

86

5

Superior

77

6

Extra Bed

19

Thông tin Quý khách

Vui lòng điền đầy đủ thông tin Quý khách theo mẫu sau (Các trường có dấu * là bắt buộc).

Danh xưng:

Họ và Tên: (*)

Địa chỉ:

Số điện thoại: (*)

Số Fax:

Email: (*)

Yêu cầu khác:


Kiểm tra giá, tình trạng phòng và đặt phòng qua điện thoại

Vui lòng gọi trực tiếp đến số (84-58) 3.521.500; (84-58)3.521.800

Email: sales@nhatranglodge.com

Bản quyền © 2011 thuộc về Khách Sạn Nha Trang Lodge.

Design by: www.nhatlinhnt.com

42 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa – Việt Nam

Điện thoại: (84-58) 3.521.500; (84-58)3.521.800 - Fax: (84)94 5256 777 - (84)989460386

Email: sales@nhatranglodge.com